Összegzés

Címkék

Az előző vizsgálatok során arra jutottam, hogy az emberi komfort érzése igen-igen összetett, ám más és más a dolgok súlya. Álljon itt néhány azokból, amiket ténylegesen (viszonylag egzaktul) meg lehet fogalmazni.

Fontos, hogy:

    • a közlekedés ésszerű és követhető logikájú legyen mindenki számára, és ne csak az tősgyökereseknek; ne legyen átgondolatlan, vagyis az újonnan telepített utaknak biztosítaniuk kell a jövőbeni fejlődés/fejlesztés lehetőségét
    • a parkok/zöldfelületek olyan helyek legyenek, ahova érdemes menni, tehát kényelmes, egységes és lehetőleg autómentes; minél több zöld kell
    • a középületek, amelyek sok embert vonzanak (óvoda, iskola, hivatal) olyan helyen és olyan kapcsolatban legyenek a közterekkel/parkolókkal, amik nem elválasztják, hanem összekapcsolják azokat (utakkal, kijelölt pihenőhelyekkel, stb.)
    • a lakóépületeket mindig védje a zaj/por és egyéb káros hatásoktól egy védősáv (de mindenesetre a forgalommal és a funkcióból következő zajterhelésekkel számolni kell)
Reklámok